L Finans


L Finans AB var ett finansbolag som sköttes i Länsförsäkringar Älvsborgs regi. Företaget startade sin verksamhet 2004, men har sedan årsskiftet 2014/2015 avvecklat sin verksamhet helt och hållet. Nuvarande kunder i företaget kommer dock fortsättningsvis att få ta del av tjänsterna som de erbjuder. Företaget var lokaliserat i Vänersborg. Efter ett beslut fattat av ägarna, Länsförsäkringar Älvsborg, kommer inte företaget att bedriva någon vidare verksamhet på finansmarknaden.


Lämna ett omdömme

Kommentarer inaktiverade.