Fakturaköp

Företag som genomför fakturaköp är företag som har som affärsidé att köpa en faktura från ett företag i utbyte mot direkta likvida medel. Detta har blivit en stor bransch där företaget som köper en faktura tjänar pengar på att ge någon procent lägre summa till säljande företag än det ursprungliga beloppet.

Fakturaköp – Exempel

Om du har fakturerat ett företag 10.000kr exkl. moms för utfört arbete och säljer din faktura till ett företag som tar 2% i avgift så får du sedermera 9800kr exkl. moms från företaget som köper din faktura. Visserligen går du miste om 200kr men du får 9800kr som du kan återinvestera direkt i din verksamhet, inköp, löner, utgifter m.m.

Fakturaköp

Genom att sälja fakturor får du dina pengar snabbt och säkert. Du slipper stå för kreditrisken, sköta administrationen och, inte minst, måna om en positiv relation till din kund.

Fakturaköp är ett effektivt sätt att skapa likviditet, förbättra kassaflödet och korta ner kredittiden. Med hjälp av fakturaköp frigör ni snabbt tid och kapital som istället kan användas till att expandera verksamheten och tidigarelägga viktiga investeringar. Kundfordran försvinner från balansräkningen och all administration och uppföljning sköts av företaget man köper tjänsten av.