Factoringföretag

Kapitalkredit Sverige

Kapitalkredit Sverige AB är ett dotterbolag till Svea Ekonomi AB och har sitt huvudkontor i Mölndal. Bolaget har i dagsläget 15 anställda och har de senaste åren vänt en negativ trend till en positiv. Företaget gör en omsättning på omkring 24 miljoner, och har gått med vinst de två senaste åren med omkring tre miljoner. Bolaget […]

Magnidotter Finans

Magni, eller Magnidotter Finans AB, är ett dotterbolag till Magni Invest AB och startade sin verksamhet 2011. Magni är ett finansbolag som arbetar utifrån sitt huvudkontor i Skara. Efter två goda år blev 2014 ett katastrofalt år för Magni, då de gjorde en förlust på 11 miljoner kronor, samtidigt som omsättningen nådde sin högsta nivå […]

Jurist & Inkasso

Jurist & Inkasso Sweden grundades 1990 och har för tillfället sitt säte i Göteborg. Företaget har ett moderbolag i Althermera Holding AB, ingår i koncernen Alektrum Group, och har 29 registrerade anställda. Jurist & Inkasso Sweden AB omsatte 2014 nästan 42 miljoner kronor och har en kassalikviditet från samma år på 182,26 %. Jurist & […]

Invoice Finance

Invoice Finance AB registrerades 2003 och har sitt säte i Malmö. Företaget har vuxit sig starkt genom åren och omsätter nästan en kvarts miljard i dagsläget. Företaget äger och kontrollerar också den digitala faktureringstjänsten Billmate. Företaget har tio anställda och gjorde en vinst 2013 på ca 700 000 kronor. Invoice Finance AB grundades som ett […]

Finanshuset

Finanshuset Lunda Holding AB är ett bolag som funnits i över 20 år. Företaget har genomgående bra ekonomi och gjorde 2014 en vinst på nästan tre miljoner kronor, ungefär precis lika mycket som omsattes under året. Företaget har en kassalikviditet på 649,15 % och har sitt säte i Spånga, Stockholm. Finanshuset Lunda Holding AB arbetar […]

Intrum Justicia

Intrum Justitia Sverige AB ingår i den stora globala koncernen Intrum Justitia AB. Moderbolaget grundades redan 1923 och har nästan 4 000 anställda i 20 olika länder, varav Sverige är ett där drygt 300 jobbar i Intrum Justitia. Koncernens omsättning gick 2014 upp till hela 5,2 miljoner kronor och är börsnoterat sedan 2002. I Sverige […]

Kredithanterarna

Kredithanterarna i Stockholm har sedan starten 2009 vuxit till sig rejält. Från 2011 till 2013 har de ökat sin omsättning från 3,4 miljoner kronor till nästan 20 miljoner, samtidigt som de gjorde en vinst på 1,4 miljoner. Kredithanterarna har sitt säte i Solna, Stockholm och har åtta stycken anställda. Kredithanterarna i Stockholm AB har riktat in […]

Svea Ekonomi

AB Svea Ekonomi står som moderbolag i sin koncern och är en inflytelserik aktör på den nordiska finansmarknaden. Företaget har också betydande verksamhet i övriga delar av Europa, i länder som Estland, Nederländerna, Schweiz, Österrike och Tyskland. Företaget grundades 1981 och omsätter omkring 1,2 miljarder svenska kronor. Företaget har i dagsläget 656 anställda. AB Svea […]

Resurs Bank

Resurs Bank AB bedriver bankverksamhet och kan hjälpa både privata kunder och företag. Resurs Bank har sitt säte i Helsingborg och ingår i Resurskoncernen, som ägs av Nordic Capital Fund VII och Waldir AB. Verksamheten startades 2001 efter att ha skapats ur det redan existerande holdingbolaget. Resurs Bank har också Norge, Finland och Danmark som marknader. Resurs […]

Profina Finans

Profina Finans AB är ett dotterbolag till Profina Holding AB och systerbolag med Profina AB och Profina International AB. Profina Finans registrerades 1987 och har idag elva anställda som alla sitter på huvudkontoret i Stockholm. Företaget gör en omsättning på dryga 14 miljoner kronor och går årligen med vinst med nästan tre miljoner kronor. Profina […]