Factoringföretag

Valuera

Valuera AB är ett ungt bolag på finansmarknaden och inom factoring. Företaget registrerades 2012 och har endast en registrerad anställd. Sedan finansieringsföretaget grundades har det vuxit ekonomiskt, och omsatte 2013 3,5 miljoner jämfört med 2012 då omsättningen endast låg på 300 000. Valuera är ett dotterbolag till Ljungdahl Invest AB och har sitt säte i […]

SME Global Factoring

SME Global Factoring är den svenska filialen av det tyska moderbolaget ABS Global Factoring. De registrerades i Sverige 2013 och finns i Nacka, Stockholm. Företaget hade under sitt första år en omsättning på nästan en halv miljon och har tre anställda i Sverige. Det tyska moderbolaget är stort i branschen och omsatte 2013 1,151 miljarder […]

Promentor Finans

Promentor Finans AB har funnits sedan 2001 och har sitt säte i Stockholm. Finansföretaget är en del av Serafim Capital AB och drivs av vd:n Pär Ekstedt. Promentor Finans omsatte 2013 drygt fyra och en halv miljoner kronor, vilket nästan är en fördubbling från föregående år och har samtidigt åtta registrerade anställda. Promentor Finans är […]

Söderbloms Factoring

Söderbloms Factoring AB är ett gediget företag som har bedrivit verksamhet inom finanssektorn sedan 1992. Företaget har idag fyra registrerade anställda och bedriver sin verksamhet från huvudkontoret i Lund. Företaget gick från att omsätta 22 miljoner 2013 till att omsätta 13 miljoner 2014. Företaget hjälper, och har hjälpt, sina kunder med att få in kapital […]

Nordiska Solidum

Solidum, eller numera Nordiska, är ett kreditmarknadsbolag som har sitt säte i centrala Stockholm. Namnbytet till Nordiska genomfördes den 5 maj 2015. Företaget har nio anställda och omsatte som Solidum drygt 12 miljoner under 2013. Nordiska ligger under sitt moderbolag Agathon Capital AB. Det är framför allt inom tre olika områden som Nordiska vill hjälpa […]

Skandinaviska likvida medel

Skandinaviska likvida medel AB är ett factoringföretag, beläget i Malmö, som tillhör Limhamnshus Vessinge AB. Företaget är ett finansbolag som arbetar mot en bred kundkrets. 2013 omsatte företaget drygt tio miljoner kronor och har sju stycken registrerade anställda. Företaget drog igång sin verksamhet 2006. Skandinaviska likvida medel AB vill hjälpa sina kunder att göra bättre […]

Retail Finance

Retail Finance tillhör ICA-handlarnas Förbund och har funnits sedan 2005. Factoringföretaget har idag sex anställda och omsatte 2013 drygt 80 miljoner kronor. Sätet för företaget finns i Stockholm, men intresset sträcker sig över hela Norden. Retail Finance arbetar mot en nischad bransch och är marknadsledande inom den. Retail Finace riktar sig uteslutande mot detalj- och […]

Östgöta Factoring

Östgöta Factoring är ett kommanditbolag där det är Bastun Kapital Aktiebolag som står som moderbolag och komplementär. Östgöta Factoring är med andra ord inget företag ur den vanliga definitionen, utan fungerar som en juridisk person att föra verksamhet ur. Bakom Östgöta Factoring ligger som sagt Bastuns Kapital AB och de återfinns i Stockholm. Östgöta Factoring […]

Northmill

Northmill AB grundades 2006 och har sedan dess arbetat med olika finansiella tjänster på finansmarknaden. Finansföretaget befinner sig i ett expansivt skede, där omsättningen ökar för varje år som går. 2013 omsatte Northmill nästa 32 miljoner kronor. Inom organisationen arbetar tio stycken personer och huvudkontoret finns i Kista, Stockholm. Northmill AB är ett bolag som ingår […]

MFIN Linde Factoring

MFIN Linde Factoring är ett företag som drivs parallellt med MFIN Finans AB, som båda står under moderbolaget MFIN AB. Företaget håller till i Uppsala och har fyra anställda. MFIN Linde Factoring och MFIN Finans AB omsatte 2014 drygt fem miljoner kronor och gjorde en vinst på 186 000 kronor. MFIN Finans AB registrerades hos […]