Kredithanterarna

Kredithanterarna i Stockholm har sedan starten 2009 vuxit till sig rejält. Från 2011 till 2013 har de ökat sin omsättning från 3,4 miljoner kronor till nästan 20 miljoner, samtidigt som de gjorde en vinst på 1,4 miljoner. Kredithanterarna har sitt säte i Solna, Stockholm och har åtta stycken anställda.

Kredithanterarna i Stockholm AB har riktat in sig på tre olika områden på finansmarknaden. De erbjuder dels sina kunder ren fakturaservice, där de ser till att hjälpa sina kunder med att skicka fakturor eller lösa finansieringsproblem genom att köpa fakturorna s.k. factoring. Företaget hjälper också sina kunder med mottagaranpassad påminnelsetjänster och har dessutom en gren av inkassotjänster som företagets kunder kan utnyttja.

Läs mer om Kredithanterarna

Kredithanterarna på Eniro..
Namn: Kredithanterarna i Stockholm AB
Adress: 171 23 SOLNA
Telefon: 010 - 195 96 70
Omdömme på Rejta: Visa
Läs mer på Eniro: Visa